Over Autisme


ASS (afkorting voor: Autisme Spectrum Stoornis) is een aangeboren ontwikkelingsstoornis, waarbij problemen zijn in het verwerken van prikkels en informatie. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is om details tot een samenhangend geheel te maken. Daardoor ontstaan problemen op het gebied van communicatie, sociale interactie, gedrag en verbeelding.

Meer informatie over ASS is te vinden op de volgende websites:

NVA (website van de NVA, dit staat voor Nederlandse Vereniging Autisme. Zij bieden actuele informatie rondom autisme).

Woonbegeleiding (website van de Rijksoverheid. Hier wordt informatie gegeven over woonbegeleiding).

De Hersenstichting (website van de Hersenstichting. Zij geven informatie over verschillende aspecten van de hersenen, o.a. autisme).

PAS Nederland (website van PAS, de afkorting staat voor Personen uit het Autisme Spectrum. Zij bieden informatie omtrent autisme).

Kind en Ziekenhuis SurfKids
Copyrighted© 2016 by: Carlo Kok