Woonvormen en Ondersteuning


Wij hebben drie locaties voor begeleid wonen welke zijn onderverdeeld in Landgraaf en Sittard.

Begeleid wonen binnen SAHZL is vooral gericht op het positief aanreiken van ondersteuning op persoonlijk niveau. Iedereen is anders en binnen SAHZL hebben wij in de loop van de jaren onze eigen methode ontwikkeld om op een goede en duidelijke manier onze hulp aan te kunnen bieden.

De stichting richt zich op jongeren en (jong)volwassenen vanaf 17 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis met een normale- tot hoogbegaafdheid. De ondergrens van TIQ (Totale Intelligentie Quotiënt) voor het aanmelden van begeleid wonen, heeft SAHZL vastgesteld op minimaal 85.

SAHZL werkt met een persoonlijk zorgleefplan aangepast op de behoefte van de cliënt, waardoor gewenste en benodigde doelen behaald worden.

De duur van een traject is geheel afhankelijk van wensen en doelen welke persoonlijk afgestemd worden met de hulpvrager. SAHZL hanteert geen minimale of maximale begeleidingsperiode maar maakt afspraken in overleg met iedere hulpvrager. Buiten de begeleiding binnen de woonvormen bieden wij ook bereikbaarheid- en slaapdiensten waarbij op locaties begeleiding aanwezig is om, indien nodig, ondersteuning te bieden in de nachten.

Doordat in de afgelopen jaren steeds meer mensen vanuit onze woonvormen zelfstandig(er) zijn gaan wonen, is onze dienstverlening uitgegroeid met ambulante begeleiding om ondersteuning te kunnen blijven bieden. Wij bieden ook ambulante begeleiding aan cliënten die niet eerder in een woonlocatie van SAHZL hebben gewoond. Plaatsen waar wij inmiddels ambulante begeleiding geven zijn onder andere: Kerkrade, Heerlen, Geleen, Sittard en Landgraaf.

Kind en Ziekenhuis SurfKids
Copyrighted© 2016 by: Carlo Kok