Onze visie


Onze huidige samenleving is steeds drukker geworden en stelt steeds hogere eisen aan ons als burgers.

Tevens worden voorzieningen en financiƫn voor begeleiding en ondersteuning voor diegenen die vaak niet over voldoende zelfredzaamheid beschikken, in rap tempo afgebroken.

Onbegrip, sociale eenzaamheid, beperkte vrijetijdsbesteding, geen passend onderwijs, angsten en overprikkeling, overbelasting van naasten (bijvoorbeeld: partners, familieleden en ouders) zijn een aantal van de veel voorkomende problemen waar mensen met een Autisme Spectrum Stoornis mee te maken kunnen krijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat zij geen deel uitmaken van de maatschappij en in ernstige situaties terechtkomen, zoals: uithuisplaatsingen, depressies, vereenzaming, verwaarlozing of een uitzichtloos bestaan zonder kansen op scholing of de arbeidsmarkt.

Wij zouden in de toekomst graag zien, dat er meer begrip komt voor mensen met ASS en dat er vooral gekeken wordt naar de mogelijkheden die deze mensen hebben. ASS hoeft niet alleen een nadeel te zijn, maar kan zeker ook voordelen met zich meebrengen. SAHZL wil de zelfredzaamheid van mensen met ASS zoveel mogelijk vergroten.


Aut-is-Meer

Kind en Ziekenhuis SurfKids
Copyrighted© 2016 by: Carlo Kok