Klachtenprocedure

Stichting autisme hulp Zuid-Limburg hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar begeleiding. Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn. Toen blijft het mensenwerk en kan er iets gebeuren waar u niet tevreden over bent. Wij horen dit graag zo snel mogelijk van u. Wij zijn blij als uw signalen bij ons komen, want dat stelt ons in staat de kwaliteit van onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Wij streven naar laagdrempelige behandeling van een klacht, dicht bij de bron waar deze is ontstaan, om samen met u tot een oplossing te komen. Meestal wordt een klacht opgelost door er met elkaar over te praten. Maar u bent vanzelfsprekend vrij om te kiezen op welke wijze u uw klacht aan ons kenbaar wilt maken. De stappen die u kunt ondernemen zijn in deze klachtenprocedure beschreven.


Bespreekbaar maken

Wanneer iets niet naar wens verloopt of u heeft een klacht, dan kunt u dit met de betreffende medewerker bespreken. Zij zullen samen met u tot een oplossing proberen te komen. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kan het locatiehoofd van SAHZL u hierbij helpen.

Wanneer uw gesprek met betrokkenen op locatieniveau niets heeft opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de directie van SAHZL. Dit is mogelijk door een email te sturen naar: admin@sahzl.nl

Nadat u uw klacht schriftelijk heeft ingediend, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Wij geven hierin aan binnen welke termijn en hoe we een oplossing voor uw klacht zoeken. In deze brief staat ook met wie u contact kunt opnemen over de voortgang.

Bespreekbaar maken en/of bemiddeling heeft niets opgelost? Verschil van mening blijft bestaan. Of wanneer u geen gebruik wenst te maken van de bovenstaande mogelijkheden.

Ook al heeft onze voorkeur om uw klacht met de directe betrokkenen op te lossen, toch kunt u ervoor kiezen om uw klacht rechtstreeks in te dienen bij de klachtencommissie, conform de Wet klachtrecht Cliƫnten Zorginstellingen.


Klachtencommissie SAHZL

Klachten kunnen schriftelijk ter beoordeling aan de klachtencommissie SAHZL worden voorgelegd. Deze commissie neemt uw klacht in behandeling en start een onafhankelijk onderzoek.

Alle ingekomen klachten worden anoniem bijgehouden in een overzicht. Dit overzicht wordt jaarlijks besproken met het bestuur. Ieder half jaar maken we een analyse van alle ingekomen klachten en bespreken dit in het management team, om onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Kind en Ziekenhuis SurfKids
Copyrighted© 2016 by: Carlo Kok